Rezidence U havíře - PlzeňRezidence U havíře - Plzeň

Standardy

Bytové jednotky malometrážní o podlahových výměrách 45m2 až 66m2, které jsou nabízeny variantně s jednotkami velkometrážními je možné zakoupit po rekonstrukci. Pro lepší představu o rozsahu rekonstrukce je možné nahlédnout do tabulky standardů, z níž je evidentní, jaké materiály a zařizovací předměty budou při výstavbě jednotek použity. Nutno zmínit obrovskou výhodu, kdy je možné ze strany budoucího vlastníka bytu do rekonstrukce zasáhnout, tedy přizpůsobit vhled bytu svému vkusu, popř. se domluvit na realizaci rekonstrukce dražší tedy ve standardech vyšších.

předchozí strana - zobrazit tabulku standardů

Rezidence U havíře © 2013