Rezidence U havíře - PlzeňRezidence U havíře - Plzeň

Standardy

Atraktivní nemovitost – REZIDENCE U HAVÍŘE, která nabízí potenciálním vlastníkům široké spektrum bytových jednotek různých velikostí je velice zajímavá rovněž díky technickému stavu, v němž se bude v  krátkém časovém horizontu nacházet. V domě dojde k následujícím úpravám: rekonstrukce fasády ve vnitrobloku, rekonstrukce páteřního vedení vody, odpadu, elektro, plynu, výměna oken do ulice, rekonstrukce střechy, výměna oken, výměna vchodových dveří a k výmalbě společných částí domu atd. Společné části domu tedy budou kompletně zrekonstruovány, aniž by bylo nutné hledat konsensus mezi jednotlivými vlastníky podílů, což někdy bývá v praxi poměrně složité a kupující té které jednotky tak získá garanci provedení rekonstrukce společných částí domu, což by z pozice jednotlivého vlastníka jednotky mohlo být problematické ovlivnit.

Bytové jednotky v tomto projektu jsou primárně nabízeny ve dvou variantách.

První z nich jsou velkometrážní bytové jednotky o podlahových výměrách 105 m2 až 120m2 . Ty jsou zájemcům nabízeny přednostně v původním stavu, tedy ve stavu aktuálním bez jakýchkoliv stavebních úprav, vyjma výměny oken do ulice Hálkova. Původní vlastník objektu si totiž uvědomuje skutečnost, že jednotky o této velikosti nabízí skutečně široké množství dispozičních řešení, kdy lze jednotlivé byty takřka kompletně přestavět a nechává tak potencionálním vlastníkům jednotlivých jednotek možnost jejich úpravy dle vlastních představ. Tato nabídka však nevylučuje možnost dodatečného zajištění cenové nabídky rekonstrukce bytu dle konkrétních představ potenciálních vlastníků od stavební společnosti, která s původním vlastníkem dlouhodobě spolupracuje.

další strana - zobrazit tabulku standardů

Rezidence U havíře © 2013